Certifikát kvality ISO 9001:2015

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Od roku 1989 vyrábame technicky a kvalitatívne vysoko náročné komponenty a stroje pre rozličné priemyselné odvetvia.

Od roku 2003 sme certifikovaná spoločnosť so zavedeným systémom riadenia kvality. Technologické postupy, systém riadenia výroby a celková organizácia spĺňajú požiadavky normy EN ISO 9001:2015.

Vo firme je zavedená vstupná a výstupná kontrola. Pri výrobe komponentov a strojov  je 100% medzioperačná kontrola.

Každý náš pracovník je osobne motivovaný, aby kvalitu na svojom poste dodržiaval.

Každá spoločnosť, s ktorou spolupracujeme, pravidelne vykonáva u nás vlastný kvalitatívny audit.

Súčasťou dodávok je kompletná dokumentácia, potrebné meracie protokoly, zaškolenie pracovníkov výroby a údržby. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis s reakčným časom 24 hodín a samozrejme v prípade požiadavky aj údržbu a to po celú dobu životnosti dodaných zariadení.

Kontaktné informácie

StankoTech, s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel.: +421-(0)48 - 414 42 55, 414 13 22, 414 13 32

Certifikát kvality ISO