Štruktúra spoločnosti

Oddelenia:
 • Vedenie spoločnosti
 • Oddelenie kontroly kvality
 • Manažér kvality
 • Oddelenie predaja
 • Projektoví manažéri
 • Oddelenie nákupu
 • Sklad
 • Oddelenie vývoja
 • Konštrukcia
 • Programátori
 • FT manažéri
 • Oddelenie výroby
 • Technológovia
 • Lisovňa
 • Montáž
 • Investičné oddelenie
 • Personálne oddelenie
 • Ekonomické oddelenie

Kontaktné informácie

StankoTech, s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel.: +421-(0)48 - 414 42 55, 414 13 22, 414 13 32

Certifikát kvality ISO