Lisovanie a ostatná výroba

Na vlastných zariadeniach dokážeme vyrábať súčiastky od jednoduchého ohýbania, strihania až po postupové lisovanie, vrátane vývoja a výroby lisovacích nástrojov s rôznym stupňom zložitosti podľa výkresu výlisku.

  • Na lisovanie sa používajú lisy s menovitou silou: 1000 kN, 630 kN, 400 kN.
  • Orientačná hrúbka spracovávaného materiálu: do 5 mm.
  • Orientačné rozmery vyrábaných nástrojov: cca 800 x 1000 mm.
Lisovacie kapacity:

Našou prednosťou je, že akceptujeme aj objednávky pre kusovú a malosériovú výrobu. Bežná výroba súčiastok a podskupín je daná skladbou strojného parku a momentálnymi výrobnými kapacitami.

Lisovací nástrojStrižný nástroj

Kontaktné informácie

StankoTech, s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel.: +421-(0)48 - 414 42 55, 414 13 22, 414 13 32

Certifikát kvality ISO