Prehľad produktov

Nosný výrobný program tvoria jednoúčelové stroje:

Taktovací sekací automat BMW F34

  • linky na spracovanie gumových profilov
  • montážne linky, montážne pracoviská
  • kontrolné linky a pracoviská
  • linky a stroje pre elektrotechnický priemysel
Náš výrobný program tiež zahŕňa:
  • výrobu prípravkov
  • lisovacie nástroje
  • lisované diely
  • výrobu súčiastok a podskupín

V rámci dodávok pre našich partnerov poskytujeme aj konštrukčné služby, ako je dodanie kompletnej výrobnej, výkresovej a technickej dokumentácie či konštrukčné poradenstvo pre existujúce zariadenia.

Kontaktné informácie

StankoTech, s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel.: +421-(0)48 - 414 42 55, 414 13 22, 414 13 32

Certifikát kvality ISO