Ukážkové riešenia

Zariadenie: Obrázok: Popis:
Automatická píla dvojhlavová Automatická píla dvojhlavová Po založení profilu a spustení operácie sa automaticky vykoná identifikácia prítomnosti, presnosti polohy a samotné rezanie. Rôzne rozmery sa nastavujú cez operačný panel.
Dotvarovacie zariadenie na profily Dotvarovacie zariadenie na profily Dotvarovacie zariadenie slúži na dotvarovanie extrudovaného profilu pomocou prítlaku tvarovacími kladkami. Proces je kontinuálny, s manuálnym alebo automatickým nastavovaním polôh tvarovacích kladiek.

Kontaktné informácie

StankoTech, s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

Tel.: +421-(0)48 - 414 42 55, 414 13 22, 414 13 32

Certifikát kvality ISO