Kto sme

V roku 1989 sme začínali ako rodinná firma, ktorá sa vďaka motivácii, precíznej práci, kvalitným dodávateľom a spokojným obchodným partnerom rozrástla na spoločnosť, ktorou sme dnes. Vytvárame pre našich pracovníkov podmienky, v ktorých sa môžu zlepšovať a pracovať na sebe, vďaka čomu rastie kvalita našej práce.
Sme väčší, silnejší, dokážeme veci riešiť komplexne a ponúknuť klientom dokonale vyladené riešenia. Vieme, že ak chceme aj ďalej napredovať, musíme svoje schopnosti a projekty posúvať vždy o úroveň vyššie. Sme StankoTech. Už 30 rokov partnerom prémiovej triedy.

Juraj Stanko

Zakladateľ spoločnosti

“Žijeme v spoločnosti, kde sa stáva najcennejšou komoditou na trhu čas. Čokoľvek, čo vám zjedoduší prácu, urýchli proces alebo pomôže k rozvoju, je vysoko cenené.”

„StankoTech je pre mňa zhmotnením dlhoročnej precíznej práce, pokroku, inovácie, technológie a šikovnosti ľudí, ktorí prispeli k nášmu rozvoju. Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou prémiových technologických riešení a vďaka tomu aj pevnou súčasťou života ľudí po celom svete.“

História

Významné míľniky našej spoločnosti

1989
Založenie spoločnosti
Spoločnosť Stanko Tech bola založená v roku 1989 pánom Jurajom Stankom ako malá rodinná firma. V začiatkoch svojho vzniku sa jej činnosť sústreďovala okolo vytvárania jednoduchej manipulačnej techniky – drevoobrábacích strojov určených pre hobby ale tiež profesionálne použitie. Postupom času bola pridaná výroba tvárniacich nástrojov na spracovanie plechov a výrobu foriem nástrojov na plasty a kovy.
1994
Rozšírenie zamestnaneckej základne
Záujem o konštrukčné riešenia našej spoločnosti priniesol v roku 1994 zmenu v podobe rozšírenia zamestnaneckej základne. Dovtedy firma založená najmä na externej spolupráci začína rozširovať počet interných zamestnancov. Vďaka početnejšej pracovnej sile neskôr priamo úmerne narastá počet zákaziek
1996
Zmena zamerania spoločnosti –– automatizácia výrobných procesov
Úroveň automatizácie sa počas celého obdobia fungovania spoločnosti vyvíjala a zlepšovala. Od jednoduchších strojov sme prešli k zložitejším, náročnejším riešeniam – a to aj v rámci požiadaviek zákazníkov, ktoré boli z roka na rok náročnejšie. Napredovanie trhu a zvyšujúci sa dopyt po inteligentných riešeniach dopomohli k transformácii firmy na spoločnosť so zameraním na automatizáciu výrobných procesov.
2003
ISO Certifikácia, získanie vlastných priestorov
S rozrastajúcim sa počtom interných zamestnancov a vývojom čoraz sofistikovanejších riešení začala byť čoraz citeľnešia potreba vlastných priestorov. V roku 2003 sme sa rozhodli pre investíciu do vlastnej nehnuteľnosti v podobe väčšej výrobnej haly. Aj vďaka certifikátu ISO 2009, ktorý sme v tomto roku získali, začala byť spoločnosť Stanko Tech vnímaná ako dôveryhodný partner v trhovom prostredí.
2014
Rozšírenie výrobno – montážnych a administratívnych priestorov
Narastajúci počet zákaziek, zložitosť konštrukcií a potreba ďalšej pracovnej sily nás v roku 2014 doviedla k rozhodnutiu rozšíriť prevádzku. Zväčšili sme prostredie zamerané na výrobu a takisto administratívne priestory a priestory určené pre vývoj a dizajn.
2019
Súčasnosť
V súčasnosti sa spoločnosť Stanko Tech nachádza vo fáze kontinuálneho hospodárskeho a ekonomického rastu. Pozitívne smerovanie sa odráža aj v našej vízii do blízkej budúcnosti. Našou hlavnou prioritou je dokončenie výstavby Výskumno - vývojového centra, rozšírenie personálnych zdrojov a takisto zväčšenie montážnych kapacít.

Organizačná

štruktúra

spoločnosti

Všetky skúsenosti, ktoré sme nadobudli, kroky, ktoré sme podnikli a precízna tímová spolupráca z nás spravili to, čo v súčasnosti sme - partner prémiovej triedy.
 • Ft manažéri
 • Konštrukcia
 • Lisovňa
 • Manažér kvality
 • Oddelenie kontroly kvality
 • Oddelenie nákupu
 • Oddelenie predaja
 • Oddelenie výroby
 • Oddelenie vývoja
 • Programátori
 • Projektoví manažéri
 • Sklad
 • Technológovia
 • Vedenie spoločnosti

Staň sa súčasťou

technologického napredovania

v StankoTech

Si kreatívny, hľadáš prácu, v ktorej by si sa mohol naplno realizovať a pracovať na projektoch svetových značiek? V našom tíme uvítame každého, koho motivuje osobnostný rozvoj a napredovanie spoločnosti.
Viac o práci v StankoTech

Stratégia

a vízia,

hodnoty, ktorým veríme

Trvalá spolupráca so silnými partnermi a dodávateľmi, zabezpečujúcimi globálnu podporu našich výrobkov.
Zabezpečenie rozvoja spoločnosti cez motiváciu zamestnancov k ich osobnému rastu a napredovaniu.
Orientácia na vlastný technický rozvoj, rozširovanie ľudských zdrojov a zefektívňovanie procesov.
Trvalé udržiavanie kvality projektov a kontinuálne implementovanie inovácií v oblasti automatizácie.