Za úspešnými spoločnosťami stoja talentovaní zamestnanci.

Staňte sa našou súčasťou.

Ak chce spoločnosť napredovať, musí sa vyvíjať správnym smerom a spolu s ňou aj jej zamestnanci. Vieme, že ľudia, ktorí pre nás pracujú, sú súčasťou veľkých vecí, zložitých projektov a svetových značiek. Ak nebudú spokojní oni, náš progres sa zastaví. V StankoTech nám záleží na každom zamestnancovi, jeho osobnostnom a profesijnom raste. U nás nebudete len číslom, ale cennou individualitou s priestorom pre osobnú realizáciu.

Pracovné

pozície

Hľadáme ľudí, ktorých motivuje výsledok dobre zvládnutej práce

V Stanko Tech vytvárame prostredie pre váš trvalý rozvoj. Naši zamestnanci pravidelne prechádzajú školeniami a workshopmi, čím sa snažíme prispieť k ich motivácii napredovať.

Spontánna žiadosť o prácu

Máte predpoklad na prácu v našej spoločnosti, no nenašli ste pracovnú pozíciu, ktorá by vás zaujala? Pošlite nám svoju žiadosť spolu so životopisom.

Poslať žiadosť

Podpora

škôl a komunít

Vyrástli sme, aby sme pomohli rásť iným.

Prostredníctvom programov duálneho vzdelávania prispievame k efektnejšiemu začleneniu sa študentov do pracovných procesov, ktoré ich v budúcnosti čakajú. Zameriavame sa na aktívne budovanie vzťahu medzi študentom a našou spoločnosťou, učíme ich praktickým a najmä využiteľným zručnostiam.
Spolupráca so strednými odbornými školami formou duálneho vzdelávania.
Podpora talentov a športových klubov.
Spolupráca so študentmi na projektoch a ročníkových prácach.
Podpora lokálnych komunít.

Spolupráca

sme otvorení

novým možnostiam

Máte návrhy na spoluprácu alebo projekt, v ktorom vidíte možnosť spolupráce? Kontaktujte nás, radi prekonzultujeme vaše návrhy na osobnom stretnutí.